zhinai

Bilibili 樱花B站挂机系统 & 活动列表
Bilibili 樱花B站挂机系统 & 活动列表樱花B站挂机助手介绍樱花助手可以为你的bilibili账号自动完成...
扫描右侧二维码阅读全文
22
2018/09

Bilibili 樱花B站挂机系统 & 活动列表

Bilibili 樱花B站挂机系统 & 活动列表

樱花B站挂机助手

介绍

樱花助手可以为你的bilibili账号自动完成每日任务、并且帮您领取小电视奖励、摩天大楼小金人奖励、总督提督舰长上任奖励,为IDOL应援,做白嫖党我们最专业~

独家功能:全网摩天大楼小金人、全网总督提督舰长上任奖励领取、宝箱抽奖

目前状态

2.0.0版本正在内测中,已经实现了上述功能,等待公测中!!

Bilibili 樱花B站挂机系统 & 活动列表

最后修改:2018 年 09 月 22 日 11 : 13 PM